Koszty dostawy

Darmowa dostawa

dla każdego zamówienia powyżej 500 zł

26 zł

dla każdego zamówienia poniżej 500 zł

Wyciąg z regulaminu sklepu:

IV. Realizacja Zamówień

 1. Pełny proces sprzedaży w Sklepie obejmuje złożenie Zamówienia, potwierdzenie Zamówienia przez Sklep, płatność oraz odbiór Towaru.
 2. Czas przygotowania Zamówienia od odbioru wynosi do 3 dni roboczych od daty potwierdzenia Zamówienia z zastrzeżeniem pkt II ust. 6. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany tego terminu z przyczyn niezależnych od Sklepu lub chwilowego braku Towaru. O zmianie terminu Klient zostanie powiadomiony na podany przy składaniu Zamówienia adres e-mail, wraz ze wskazaniem właściwego terminu odbioru. W przypadku zmiany terminu odbioru zastosowanie znajdzie pkt II ust. 6.
 3. W przypadku skorzystania przez Klienta z czynności Pełnomocnika czas dostawy Towaru od momentu jego odbioru w Sklepie wynosi do 3 dni roboczych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy Towaru, które wynika z przyczyn leżących po stronie Pełnomocnika lub Klienta.
 4. Wydanie i odbiór Towaru następuje w punkcie sprzedaży w Sklepie w Żukowie przy ul. Gdańskiej 14B osobiście albo za pośrednictwem Pełnomocnika.
 5. Towar nie zostanie wydany osobie nietrzeźwej lub niepełnoletniej. Przedstawiciel Sklepu ma prawo żądać przedstawienia dowodu tożsamości w celu weryfikacji pełnoletności.

V. Czynności Pełnomocnika

 1. W przypadku skorzystania z czynności Pełnomocnika, wykonanie pełnomocnictwa polega na odbiorze Towaru w Sklepie, a następnie dostarczeniu pod wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres.
 2. Koszt dostawy oraz wynagrodzenie Pełnomocnika wskazane są w podsumowaniu Zamówienia oraz w potwierdzeniu Zamówienia przesłanym na podany przez Klienta adres e-mail.
 3. Skorzystanie z usług Pełnomocnika obejmuje:
  a) udzielenie pełnomocnictwa firmie UPS POLSKA SP. Z O. O. prowadzącej działalność gospodarczą w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego 1/3, KRS: 0000036680, NIP: 5221004200, REGON: 010771280,
  b) dostarczenie Towaru objętego Zamówieniem przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony z Klientem sposób na adres podany przy składaniu Zamówienia,
  c) zapłatę wynagrodzenia Pełnomocnika wskazanego przy podsumowaniu Zamówienia oraz kosztu dostawy.
 4. Decydując się na skorzystanie z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia Sklep do wydania Pełnomocnikowi nabytego Towaru.
 5. W przypadku korzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia Sklep do przekazania Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika oraz kosztu dostawy.
 6. W przypadku korzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia Sklep do przekazania Pełnomocnikowi swoich danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.