Ochrona prywatności

 1. Szanując prawa Klientów oraz respektując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Sklep zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

 2. Administratorem Danych Osobowych jest Sklep: ŻUCZEK – BARTŁOMIEJ KARASIEWICZ z siedzibą w 83-330 Żukowo, ul. Gdańska 14 B, NIP 9570903330, REGON 220984115, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowany przez Bartłomieja Karasiewicza.

 3. Sklep zbiera następujące dane osobowe:
  1) Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail – podczas składania zamówienia Klient będzie proszony o podanie tych danych w celu zrealizowania zawieranej Umowy i możliwości kontaktu,
  2) Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  3) Cookies – strona internetowa Sklepu wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb Klienta. Klient może zgodzić się na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i aby można było bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronie internetowej Sklepu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli Klient nie zgadza się na personalizowanie strony internetowej, proponuje się wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 4. Podanie powyższych danych następuje w poniższych przypadku składania Zamówienia zmierzającego do zawarcia Umowy sprzedaży i jest dobrowolne. Dane te są przechowywane w bazie, aby umożliwić Klientowi złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży.

 5. Nie są przechowywane dane poufne, takie jak numery kart kredytowych.

 6. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Klient ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, żądania usunięcia lub przeniesienia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać e–mail pod adres: biuro@alkonet.pl lub napisać list na adres: ŻUCZEK – BARTŁOMIEJ KARASIEWICZ, 83-330 Żukowo, ul. Gdańska 14 B, NIP 9570903330, REGON 220984115.

 7. Integralną częścią niniejszej Polityki Prywatności jest Klauzula Informacyjna dostępna na stronie internetowej Sklepu.

 8. Korzystając ze strony internetowej Sklepu, Klient akceptuje praktyki i działania opisane w niniejszych zasadach, w tym przetwarzanie jego Danych osobowych w celu realizacji Umowy.

 9. Sklep stosuje odpowiednią technologię i systemy w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem.