Zwroty

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji Umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru, składając oświadczenie na piśmie wysłane na adres Sklepu, tj. Żukowo ul. Gdańska 14B.

 2. W przypadku odstąpienia, Umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego w Sklepie Towaru w stanie niezmienionym, w szczególności w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użycia, z oryginalnymi znakami akcyzy. Do zwracanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu w postaci oryginału paragonu lub faktury VAT.

 3. Towar można zwrócić w Sklepie lub w drodze nadania przesyłki na adres Sklepu.

 4. Zwracany Towar należy przesłać na adres Sklepu:
  ŻUCZEK – BARTŁOMIEJ KARASIEWICZ
  83-330 Żukowo, ul. Gdańskiej 14 B

 5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ust. 1. Wzór odstąpienia od Umowy dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu w zakładce:

 6. Koszt zwrotu Towaru w drodze nadania przesyłki ponosi Klient. Sklep nie przyjmie przesyłki za pobraniem.

 7. Zwrot wartości zakupionego Towaru nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu Towaru wraz z podpisanym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ust. 1. Postanowienia pkt III ust. 7 stosuje się odpowiednio.

 8. Koszty dostawy oraz wynagrodzenia czynności Pełnomocnika przy odbiorze Towaru nie podlegają zwrotowi.