Zwroty

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji Umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru, składając oświadczenie na piśmie wysłane na adres Sklepu, tj. Żukowo ul. Gdańska 14B.

 2. W przypadku odstąpienia, Umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego w Sklepie Towaru w stanie niezmienionym, w szczególności w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użycia, z oryginalnymi znakami akcyzy. Do zwracanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu w postaci oryginału paragonu lub faktury VAT.

 3. Towar można zwrócić w Sklepie lub w drodze nadania przesyłki na adres Sklepu.

 4. Zwracany Towar należy przesłać na adres Sklepu:
  ŻUCZEK – BARTŁOMIEJ KARASIEWICZ
  83-330 Żukowo, ul. Gdańskiej 14 B

 5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ust. 1. Wzór odstąpienia od Umowy dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu w zakładce:

 6. Koszt zwrotu Towaru w drodze nadania przesyłki ponosi Klient. Sklep nie przyjmie przesyłki za pobraniem.

 7. Zwrot wartości zakupionego Towaru nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu Towaru wraz z podpisanym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ust. 1. Postanowienia pkt III ust. 7 stosuje się odpowiednio.

 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 9. Koszty dostawy oraz wynagrodzenia czynności Pełnomocnika przy odbiorze Towaru nie podlegają zwrotowi.